Een spoedgeval is een situatie die dringend behandeling vereist. Er zijn spoedgevallen te onderscheiden die per direct behandeld moeten worden omdat het leven in gevaar is en er zijn spoedgevallen die weliswaar dringend behandeld moeten worden maar waarbij niet directe haast is geboden.
Bij verdenking van een spoedgeval, dient u direct in telefonisch contact te treden met de dierenkliniek!
In onderstaand overzicht is geprobeerd weer te geven wat als een spoedgeval aangemerkt dient te worden en welke behandeling is vereist. Dit stelt de eigenaar / verzorger in staat om de juiste behandeling in te (laten)stellen.

gebroken poot

Aangereden
Symptomen: Variëren van hele duidelijke verwondingen tot niet zichtbare (inwendige) verwondingen.
Behandeling: Direct nader onderzoek is gewenst.
1e Advies: Direct contact opnemen met de dierenarts! Dier rustig houden. Eventueel op plank vervoeren bij verdenking van rugletsel.

Foto pupje vlak na geboorte

Barensnood
Symptomen: Na de ontsluitingsfase wil de bevalling niet op gang komen, bevalling lijkt te stokken ondanks persen van de teef, tussenpuptijd wordt te lang.
Behandeling: Meestal is een keizersnede noodzakelijk soms kan medicamenteus behandeld worden.
1e advies: Overleg met de dierenarts, dier rust gunnen en laten liggen

Blijvende erectie reu
Symptomen: Langdurige en blijvende erectie vaak door een te strakke voorhuid.
Behandeling: door de dierenarts.
1e Advies: Direct contact opnemen met de dierenarts!

bloeding

Bloeding
Symptomen: Bloedverlies, pulserend betekent slagaderlijke bloeding.
Behandeling: Drukverband, evt. nieuw verband over het oude heen leggen.
1e Advies: Direct contact opnemen met de dierenarts!

Bloed bij ontlasting
Symptomen: Zeer zwarte ontlasting of vers bloed als stolsels bij ontlasting.
Behandeling: Nader onderzoek is gewenst.
1e Advies: Contact opnemen met de dierenkliniek.

konijn met spalk poot

Botbreuk / Dislocatie
Symptomen: Vreemde hoek in ledemaat, afwijkende houding, evt. botdelen zichtbaar.
Behandeling: Een open breuk bedekken met schoon verband of doek.
1e Advies: Direct overleg met de dierenarts. Nader onderzoek op korte termijn is gewenst omdat sommige breuken binnen 8 uur hersteld moeten worden voor de beste prognose.

Hond met epileptische aanval

Epileptiforme aanval
Symptomen: Mogelijk omvallen, krampen, speekselen, niet aanspreekbaar, urine laten vloeien.
Behandeling: Afhankelijk duur en ernst aanval(len)
1e Advies: Overleg met de dierenarts, nader onderzoek gewenst

konijntje

Darmstasis bij het konijn
Symptomen: Algemeen onbehagen, niet willen eten, stoppen met keutelen.
Behandeling: Medicinaal, evtueel infuus
1e Advies: Absoluut spoedgeval. Direct contact opnemen met de dierenarts!

gebroken kies

Gebroken kies / tand
Symptomen: Stomp bloedt centraal.
Behandeling: Op korte termijn gewenst.
1e Advies: Contact opnemen met de dierenkliniek.

uitgebroken hoektand

Hoektand uitgebroken
Symptomen: Hoektand steekt uit naar opzij, tandvlees kan behoorlijk bloeden.
Behandeling: Röntgenonderzoek en het terugplaatsen van de uitgebroken hoektand waarna deze gefixeerd wordt.
1e Advies: Snelle behandeling vergroot de kans van levend blijven van de hoektand

grote hond in opname

Maagkanteling
Symptomen: Heftig braken zonder dat maaginhoud wordt geproduceerd, verlies van kwijl uit de bek, mogelijk verdikking linkerzijde buik.
Behandeling: Per direct!
1e Advies: Direct contact opnemen met de dierenarts!

steen in darm

Nuttigen van vreemde voorwerpen
Symptomen: Braken, verminderde eetlust, geen ontlasting. In het meest ongunstige geval kan het voorwerp het dier perforeren wat dramatische gevolgen kan hebben. Er hoeven zich echter geen symptomen voor te doen.
Behandeling: Afhankelijk van het voorwerp, de tijd tussen opeten en de melding en de klachten.
1e Advies: direct contact opnemen met de dierenarts!

oogletsel

Oogletsel
Symptomen: Oogbol uit de kas, vreemd voorwerp in oog, acute zwelling oog.
Behandeling: Oogbol evt. vochtig houden met lauw water of sla/zonnebloemolie.
1e Advies: Direct contact opnemen met de dierenarts! Niet het vreemde voorwerp uit de oogbol trekken.

oververhitte hond

Oververhitting
Symptomen: hijgen, lusteloos, flauwtes, shock.
Behandeling: Het dier laten afkoelen (niet te snel), vocht toedienen, observatie, langdurige oververhitting kan schade toebrengen aan organen.
1e Advies: Direct contact opnemen met de dierenarts! Uit de zon halen, bedekken met natte koude (niet ijskoud) doeken en temperatuur opnemen!

kattenbak

Urinewegobstructie (verstopte plasbuis)
Symptomen: Niet kunnen plassen, klaaglijk miauwen (op de bak), sloom, meestal katers
Behandeling: zo gauw mogelijk. Plasbuis moet vrijgemaakt worden.
1e Advies: Druk op de buik voorkomen. Direct contact opnemen met de dierenarts!

gif

Vergiftiging
Symptomen: Speekselen, braken, kramp, diarree, stuipen, coma.
Behandeling: Is geheel afhankelijk van de oorzaak.
1e Advies: Direct contact opnemen met de dierenarts! Evt. verpakking van gif of oorzaak van de vergiftiging (plant, medicijnen, chocolade) meenemen.

wond hond

Verwonding
Symptomen: Opening in de huid of andere beschermende structuur.
Behandeling: bij een openstaande wond is hechten een wondtoilet op korte termijn noodzakelijk, liefst binnen enkele uren.
1e Advies: Evt. de wond bedekken met schoon verband of doek.

mergpijp in bek

Voorwerp klem in de bek
Symptomen: Kwijlen, likken, slikken, schudden met de kop, klauwen met de poot naar de bek.
Behandeling: Verwijderen van het voorwerp, wellicht onder sedatie.
1e Advies: Dier rustig houden. Direct contact opnemen met uw dierenarts!

wespensteek

Wespensteek
Symptomen: Zwellingen, meestal aan de kop, jeuk, roodheid, benauwd.
Behandeling: Bij zwelling aan de kop of in de bek, of bij een klein dier: zo gauw mogelijk!
1e Advies: Eventueel koelen met nat, koud doekje. Overleg met uw dierenarts is gewenst.