Logo SBBStage bij Sterkliniek Dierenartsen Ermelo

Al sinds de oprichting in 1988 biedt Sterkliniek Dierenartsen Ermelo geschikte personen graag de mogelijkheid om stage te lopen in onze kliniek. Onze kliniek is dan ook al geruime tijd officieel erkend als officieel opleidingsbedrijf en de meest recente erkenning is verleend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) onder bedrijfsnummer: 100204924

Certificaat Aequor Dierenkliniek ErmeloAanmelden stage

Personen die stage willen lopen in onze kliniek kunnen telefonisch een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek ter nadere kennismaking. In onze kliniek is continue minimaal 1 FTE stageplaats aanwezig en in uitzonderingsgevallen kan deze uitgebreid worden naar 2 FTE. Onze voorkeur gaat uit naar stagiaires die gedurende minimaal enkele weken dagstage komen lopen. Indien het kennismakingsgesprek beide partijen bevalt, wordt de stagiair volgens een rooster ingedeeld. Begeleiding van de stagiaires op de werkvloer vindt plaats door Jolanda Kraay. Dierenarts B.J. Carrière treedt op als stagebieder en als contactpersoon voor de school.

Lees hier de ervaring van Bernadette van Essen (voorjaar 2019)

Lees hier de ervaring van Lyanne Groeneveld (najaar 2017)

Lees hier de ervaring van Tessa Dannenberg (zomer 2017)

Lees hier de ervaring van Nanouk van den Belt (voorjaar 2016)

Lees hier de ervaring van Yvette van Bergen (voorjaar 2015)

Lees hier de ervaring van Rachel Bruin (najaar 2014)

Extern onderwijs Faculteit Diergeneeskunde

Coassistenten Diergeneeskunde moeten in de periode vlak voor het afstuderen 8 weken in geselecteerde dierenklinieken het zogenaamde extern onderwijs volgen. Op deze manier leren ze de dagelijkse en praktische zaken van het dierenartsen vak van ervaren dierenartsen. Op hun beurt praten de studenten de dierenartsen weer bij over de laatste ontwikkelingen. Sterklinieken zijn door hun strikte organisatie en hoge kwaliteit goed vertegenwoordigt en bijna de helft (!) van de gezelschapsdierenartsen die afstuderen zijn in hun opleiding dan ook “langs een Sterkliniek gekomen” en daar zijn we best trots op!

Ook Sterkliniek Dierenartsen Ermelo biedt aanstaande collega’s graag de kans het “dagelijkse en nachtelijke werk” te ervaren. Naast een groot en gevarieerd patiënten aanbod voor consult is er tevens bovengemiddeld veel te zien op het gebied van beeldvormende diagnostiek en (orthopedische) chirurgie.  Aanmelding vindt plaats via studiezaken van de Faculteit Diergeneeskunde.

Lees hier de ervaring van Yara Roelen (zomer 2016)

Lees hier de ervaring van Bianca Kusters (voorjaar 2016)

Lees hier de ervaring van Femke Bosma (najaar 2015)

Lees hier de ervaring van Bregje Leenders (voorjaar 2015)

Lees hier de ervaring van Linda Dorrestein (voorjaar 2015)

Lees hier de ervaring van Wouter Molenbroek (najaar 2013)

Lees hier de ervaring van Mariska van den Burg (najaar 2012)

Werken bij Sterkliniek Dierenartsen Ermelo

In het algemeen worden aan de medewerkers bij Sterkliniek Dierenartsen Ermelo hoge eisen gesteld. Doordat de nadruk in het werk ligt op meer gespecialiseerde zorg voor gezelschapsdieren zijn de eisen overeenkomstig. Door de grootte van de kliniek en het aantal medewerkers is het echter wel mogelijk om op verschillende niveaus te werken. Zo werken bij de kliniek praktijkhulpen, paraveterinairen en dierenartsen. Binnen deze groepen zijn dan weer meer gespecialiseerde personen te vinden.

Sollicitatie

Van tijd tot tijd doen zich vacatures voor, maar personeelsadvertenties worden slechts zeer zelden geplaatst. Sterkliniek Dierenartsen Ermelo kan zich verheugen in een grote stroom open sollicitaties, waarvan de besten in portefeuille worden gehouden voor eventuele vacatures. U kunt een open sollicitatie richten aan. B. J. Carrière en deze moet onder andere zijn voorzien van een duidelijke motivatie waarom U bij onze kliniek aan de slag wilt, een uitgebreid CV met vermelding van relevante werkervaring en een gelijkende recente (pas)foto. Alle sollicitaties worden schriftelijk beantwoord, foto wordt geretourneerd en eventueel volgt een uitnodiging voor een gesprek.