foto puppy na keizersnedeNader voorgesteld : Martine Carrière – Bothof

Foto Martine Carrière - BothofMet ruim 30 jaar ervaring is zij een gekende dierenarts in Nederland. Haar sterke affiniteit met de kynologie bracht haar gedurende haar gehele loopbaan in contact met de fokkers. Gedurende 20 jaar loste zij kennel- en catteryproblemen op voor een grote voedingsfabrikant, gaf les op het gebied van fokken en vruchtbaarheid bij Kynotrain, de Martin Gaus Academie en bij het Kenniscentrum in Barneveld. Hierdoor heeft zij veel expertise opgedaan op het gebied van vruchtbaarheid en pediatrie, inclusief de chirurgie.

Naast haar dagelijks werk in de kliniek is zij nog steeds docent bij o.a. Tinley en de Martin Gaus academie, werkt mee aan onderzoeken inzake verbetering van de kynologie in het algemeen, heeft zitting in de klankbordgroep van de Raad van Beheer namens de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren en heeft zitting in de klankbordgroep ter vermindering van de schadelijke raskenmerken van de Faculteit Diergeneeskunde.
Haar grote kennis op het gebied van de inwendige ziekten wordt ook binnen de beroepsgroep erkend: al jaren neemt zij plaats in de jury onder leiding van Prof. Dr. Hazewinkel welke onderzoeken van jonge dierenartsen beoordeelt.
Bovenstaande in acht nemende is het logisch dat veel van haar werk gaat om vruchtbaarheid, (chirurgie) van pasgeborenen en jonge dieren en daarnaast is ze bijzonder vaardig in de fijne chirurgie aan keel, neus, oog en oor. (KNOO).

Vruchtbaarheid van de reu
Keizersnede
Sondevoeding
Officiële HD / ED – röntgenopnames