foto mooie katNader voorgesteld : Martine Carrière – Bothof

Foto Martine Carrière - BothofMet ruim 30 jaar ervaring is zij een gekende dierenarts in Nederland. Haar sterke affiniteit met de kynologie bracht haar gedurende haar gehele loopbaan in contact met de fokkers. Gedurende 20 jaar loste zij kennel- en catteryproblemen op voor een grote voedingsfabrikant, gaf les op het gebied van fokken en vruchtbaarheid bij Kynotrain, de Martin Gaus Academie en bij het Kenniscentrum in Barneveld. Hierdoor heeft zij veel expertise opgedaan op het gebied van vruchtbaarheid en pediatrie, inclusief de chirurgie.

Naast haar dagelijks werk in de kliniek is zij nog steeds docent bij o.a. Tinley en de Martin Gaus academie, werkt mee aan onderzoeken inzake verbetering van de kynologie in het algemeen, heeft zitting in de klankbordgroep van de Raad van Beheer namens de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren en heeft zitting in de klankbordgroep ter vermindering van de schadelijke raskenmerken van de Faculteit Diergeneeskunde.
Haar grote kennis op het gebied van de inwendige ziekten wordt ook binnen de beroepsgroep erkend: al jaren neemt zij plaats in de jury onder leiding van Prof. Dr. Hazewinkel welke onderzoeken van jonge dierenartsen beoordeelt.
Bovenstaande in acht nemende is het logisch dat veel van haar werk gaat om vruchtbaarheid, (chirurgie) van pasgeborenen en jonge dieren en daarnaast is ze bijzonder vaardig in de fijne chirurgie aan keel, neus, oog en oor. (KNOO).

Omdat het hoofd veel bijzondere structuren bezit zijn er ook veel chirurgische ingrepen te bedenken. Hieronder en kort overzicht van frequent uitgevoerd ingrepen in onze kliniek:

Keel:

 • Inkorten zachte gehemelte bij kortschedelige rassen vanwege ademhalingsproblemen
 • Behandeling stembandverlamming
 • Verwijderen vreemde voorwerpen

Neus:

 •  Verwijderen vreemde voorwerpen
 • Correctie neusplooien bij irritatie van het hoornvlies
 •  Correctie neusgaten bij kortschedelige rassen vanwege ademhalingsproblemen
  (Op de afbeelding ziet u het hondje voor-, en vlak na de operatie. De onderste foto is bijna een jaar na de operatie gemaakt.)
  Foto's voor en na neusvleugelcorrectie

Oog:

 • Correctie naar binnen gedraaide oogleden (entropion)
 • Correctie naar buiten gedraaide oogleden (ectropion)
 • Cherry Eye Chirurgie (Kersenoog)
 • Behandeling hoornvlieszweer (ulcus)
 • Hoornvliesbeschadiging
 • Ooglidrandtumoren
 • Oogbolverwijdering (glaucoom, trauma)
 • Zeldzaam worden kunstogen geïmplanteerd

(Links op de afbeelding ziet u een hond met zeer ernstige entropion, de rechter foto is na 10 dagen gemaakt, hier heeft hij geen last meer van zijn ogen.)

foto entropion correctie

Oor:

 • Vleesboompjes in oor
 • Oortumoren
 • Bloedoor
  Foto van een poes met geamputeerde oren