Het laten inslapen van uw huisdier

Foto KatEuthanasie is gelukkig geen dagelijks onderwerp voor de gemiddelde huisdiereigenaar. Hierdoor bestaat er weinig kennis bij de eigenaar van alle zaken die hierbij komen kijken.
De ervaring leert dat het moeilijk is om in de periode kort voor en na de euthanasie rustig over dingen te praten door alle emoties en veel eigenaren zijn niet bekend met “de haken en ogen”.
Daarom hebben we alles voor u op een rijtje gezet, want de periode rondom een euthanasie is al zwaar genoeg en dan is het fijn als alles naar wens verloopt.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het door een dierenarts bevorderen van een zachte en pijnloze dood van een dier middels een injectie. Onze huisdieren sterven lang niet allemaal een natuurlijke dood. In veel gevallen zijn de gevolgen van een ziekte dermate erg dat de levenskwaliteit van het dier ernstig wordt aangetast. Ook indien zekerheid bestaat over de wijze waarop een dier zal overlijden ten gevolge van een ziekte kan euthanasie een pijnlijke of moeizame dood voorkomen.
In het algemeen wordt euthanasie toegepast bij dieren die lijden onder een gebrekkige levenskwaliteit of bij dieren die zeer binnenkort een zware doodsstrijd te wachten staat. Een andere, wat meer zeldzame categorie, is die waarbij bijzondere omstandigheden gelden zoals onbeheersbare agressie. Bij deze dieren vindt euthanasie plaats om mens en dier te beschermen.

Hoe gaat Sterkliniek Dierenartsen Ermelo om met euthanasie?

In het algemeen nemen de dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen Ermelo deze beslissing niet gemakkelijk. De dierenarts die de euthanasie moet uit gaan voeren zal uitvoerig overleggen met de eigenaar en niet zelden nog een collega binnen de kliniek raadplegen om tot het juiste advies te komen.
Bij ondraaglijk lichamelijk (bijvoorbeeld pijn) of geestelijk (bijvoorbeeld incontinentie, ernstige dementie) lijden is de beslissing niet erg moeilijk, maar in andere gevallen wordt uitvoerig naar een levensparende oplossing gezocht. Sinds de oprichting van onze kliniek in 1988 is bijvoorbeeld nog nooit een gezond kitten ingeslapen. Ook wilde dieren worden deskundig en liefdevol verzorgd om de kans op een goed onderkomen of een terugkeer naar de natuur te bevorderen.

Alleen voor ons bekende patiënten komen in voorkomende gevallen voor euthanasie in aanmerking. Dieren uit andere praktijken die tijdens een dienst worden behandeld zullen in principe naar hun eigen dierenarts worden terugverwezen voor de euthanasie tenzij het niet anders kan.

Euthanasie en kinderen

Euthanasie is natuurlijk een aangrijpende gebeurtenis voor kinderen. Grotere kinderen kunnen een intens verdriet hebben: ze hebben mogelijk hun hele leven opgetrokken met het dier en soms nemen deze een zeer belangrijke plaats in hun leven in.

Zeer jonge kinderen kennen niet zo zeer het verdriet, maar zijn zeer gevoelig voor associaties. Zo mag deze kinderen nooit verteld worden dat het dier gaat slapen en niet meer wakker wordt, want kan dat dan niet iedereen overkomen die gaat slapen? Ook elke associatie met doodmaken door een “witte jas”, spuitje geven, prikje geven, etcetera moet voorkomen worden om toekomstige medische handelingen voor het kind zelf niet tot een angstig gebeuren te maken. Verwerken van de gebeurtenis gaat vaak goed door het maken van een tekening of door de kinderen iets mee te laten geven dat hun huisdier verder zal vergezellen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn oud genoeg om een en ander te begrijpen, maar zullen verschillend reageren. In het algemeen is ons advies om jonge kinderen niet bij de euthanasie aanwezig te laten zijn.
Het zelf begraven van kleinere dieren geeft de gebeurtenis letterlijk “een plaats” in de wereld van het kind.

De afspraak

Na overleg tussen cliënt en dierenarts zal op een gegeven moment de beslissing zijn genomen. Honden en katten worden gewoonlijk door middel van twee injecties ingeslapen. De eerste injectie brengt het dier in slaap als voor een operatie, tijdens deze slaap volgt de tweede en laatste injectie. Andere diersoorten worden meestal met één injectie ingeslapen.

We denken dat het voor het dier prettiger is als de eigenaar in ieder geval bij de eerste injectie aanwezig is.
De dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen Ermelo willen graag uitgebreid aandacht kunnen geven bij een euthanasie. Wij willen de euthanasie voor het dier zo min mogelijk belastend laten zijn zodat het dier rustig overlijdt. De kliniek beschikt daarom over een aparte euthanasieruimte waar de eigenaar rustig afscheid kan nemen.
Door dienstverplichtingen is het helaas niet mogelijk om buiten openingstijden euthanasie tijdens een huisvisite te verrichten.

Gezien de benodigde tijd en de handelingen na het overlijden dient een euthanasie enigszins ingepland te worden. Dit, zodat de afspraak voor een huisvisite tijdens openingstijden of een euthanasie op de kliniek minimaal 24 uur van tevoren aangemeld moet worden. Ondanks een landelijk werkgebied worden euthanasieën tijdens een huisvisite wegens organisatorische redenen uitsluitend in Ermelo, Harderwijk en Putten uitgevoerd.
Het is verstandig om, voordat u de afspraak maakt, te overleggen met betrokkenen over wat er na de euthanasie moet gebeuren. Vaak is iedereen op het moment zelf overmand door verdriet en dan is rustig nadenken niet goed mogelijk. Ook vergt het enige voorbereiding, al was het alleen maar vanwege het feit dat grotere dieren niet door één persoon getransporteerd kunnen worden.

Na de euthanasie

Indien de eigenaar het dier niet zelf kan of wil begraven dan blijft het dier achter op de kliniek. Een speciale koeriersdienst komt dan zo gauw mogelijk het overleden dier ophalen om het naar het crematorium te brengen of naar een verzamelplaats voor destructie.

Na overlijden van een hond of een kat wordt een overlijdensverklaring afgegeven ten behoeve van de hondenbelasting en / of ziektekostenverzekering. Indien de eigenaar dit wenst kan er meteen afgerekend worden, zo niet dan wordt er een rekening zonder administratiekosten verstuurd. De kosten zijn opgebouwd uit tijd, verdoving, administratie en eventuele bewaring en transport.
De eventuele rekening voor de crematie wordt automatisch geïncasseerd door het crematorium.
Na overlijden van een patiënt wordt het medisch dossier nog vijf jaar bewaard.

Wettelijke bepalingen en mogelijkheden

Iedere gemeente heeft haar eigen bepalingen omtrent het mogen begraven van een huisdier op eigen terrein. In de gemeente Ermelo is dat bijvoorbeeld (nog) toegestaan.
Begraven kan ook op een begraafplaats voor dieren, maar daar zijn er maar weinig van. Bovendien worden deze graven vaak op korte termijn weer “geruimd”.

Overleden huisdieren, door de wet “destructiemateriaal” genoemd, mogen officieel op geen enkele manier worden vervoerd anders dan door die bedrijven die daarvoor ontheffing hebben gekregen. Uiteindelijk moet een overleden dier volgens de wet vernietigd worden. Indien de eigenaar dit niet anders aangeeft is de dierenarts verplicht het overleden dier voor destructie aan te bieden. Het overleden dier wordt dan gezamenlijk met andere dode dieren verbrand.
Indien de eigenaar dit niet wenst en begraven niet aan de orde is dan kan ook worden gekozen voor crematie. Hierbij worden de dieren individueel of met enkele anderen gecremeerd. Desgewenst kan een urn of een uitstrooiblik verkregen worden.

Tot slot

Ondanks het nare onderwerp is bovenstaande informatie van groot belang. Euthanasie maakt tegenwoordig deel uit van het hebben van huisdieren, bijna iedere eigenaar wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wij hopen u hiermee te helpen bij de eventuele voorbereiding op een ongetwijfeld moeilijke periode.