Glaucoom bij een hond

Glaucoom is een verhoogde druk in de oogbol van het dier. Normale oogboldruk bij de hond ligt tussen de 10 en 25 mmHg. Een oog is grotendeels gevuld met vocht. Als hier teveel of juist te weinig van aanwezig is kan die druk fors toe- of afnemen. Een te hoge oogboldruk zal zeer snel leiden tot onomkeerbare blindheid. Daarom is een snelle diagnosestelling en starten van de behandeling van groot belang om blindheid te voorkomen.

Hoe ontstaat glaucoom

De verhoogde druk ontstaat doordat het vocht in de oogkamer niet meer kan worden afgevoerd. Dit is het gevolg van een blokkade.

Wat zijn de oorzaken van glaucoom

De opstapeling van vocht in het oog kan ontstaan door een erfelijke afwijking. Dit noemen we een primaire glaucoom. Dit komt echter heel weinig voor. Andere oorzaken zijn afwijkingen aan het oog zoals een ontsteking van de iris of het losten van de lens.

Honden met diabetes (suikerziekte) hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van staar. Bij staar kan de lens loslaten welke vervolgens de afvoer van het oogvocht blokkeert. 80% van de honden met diabetes krijgt glaucoom, ook als de hond hiervoor onder behandeling staat.

Wat zijn de verschijnselen van glaucoom

  • Knijpen met het oog
  • Ontwijken van aaien van de kop (door hoofdpijn)
  • Traanoog
  • Blauwe/wittige hoornvlies
  • Wijde pupil

Wat zijn de gevolgen van glaucoom

Wanneer de druk te lang aanwezig is kan dit leiden tot vermindering van zicht of algehele blindheid van het oog. Dit is onomkeerbaar. Daarom is snelle diagnosestelling en behandeling van groot belang.

Hoe wordt de diagnose gesteld

Om glaucoom vast te stellen moet er een meting worden gemaakt van de oogdruk; een oogdrukmeting (tonometrie). Door middel van een druppel wordt het oog verdoofd zodat het dier niks zal voelen van het onderzoek. De dierenarts plaatst het uiteinde van de tonopen tegen het hoornvlies die 2 tot 3 keer voorzichtig tegen het oog aantikt. Dit gebeurt in een fractie van een seconde. Vervolgens kan de oogboldruk worden afgelezen.

Oogboldrukmeting

Omdat dit geheel pijnloos is hoeft het dier alleen maar even heel stil te zitten. De oogboldrukmeting is dus een heel kort maar zeer waardevol onderzoek. De verdoving is binnen een half uur weer uitgewerkt.

Als een hond glaucoom vertoont aan één oog, dan is het raadzaam om het andere oog ook te laten onderzoeken en om het oog met regelmaat te laten controleren.

tonopen oogboldrukmeting hond

Wat kan er tegen glaucoom gedaan worden

De behandeling van glaucoom is afhankelijk van de oorzaak. De behandeling bestaat in eerste instantie uit toediening van oogdrukverlagende medicijnen.
Helaas bestaat de kans dat het oog, ondanks snelle behandeling, toch glaucoom blijft houden. In 50% van de gevallen wordt het oog met glaucoom uiteindelijk toch blind. In het geval van een pijnlijk oog waarbij het zicht verloren is gegaan, is het operatief verwijderen van het oog vaak de beste optie..

Wat is de prognose voor een hond met glaucoom

Als er niet op zeer korte termijn wordt ingegrepen, is een oog met glaucoom binnen 2 – 7 dagen definitief blind. Dieren waarbij toch besloten wordt het oog te verwijderen kunnen zich uitstekend redden met één oog. Deze dieren zouden zonder verwijdering van het aangetaste oog continu pijn hebben gehad.

Het is uiterst belangrijk om bij signalering van eerder genoemde klachten zo snel mogelijk te handelen. Bij snelle (binnen enkele dagen) diagnosestelling en behandeling kan het zicht behouden blijven! Daarna is de kans op onomkeerbare blindheid erg groot.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.